◀️سی پلاس پلاس زبانی انعطاف پذیر و بسیار قدرتمند می باشد و در این زبان هیچ محدودیتی برای برنامه نویس وجود ندارد و هرچه فکر کنید می توانید توسط این زبان پیاده سازی کنید.

◀️ارتباط تنگاتنگی بین سی++ و اسمبلی وجود دارد و شما می توانید تقریبا از تمام قابلیت های اسمبلی در C پلاس پلاس استفاده کنید.

◀️سی پلاس پلاس شی گرا است.

◀️سی پلاس پلاس زبان برنامه نویسی سیستم است. برنامه های سیستم برنامه هایی هستند که امکان بهره برداری از سخت افزار و سایر نرم افزار ها را فراهم می کنند. برخی از این برنامه ها همانند : سیستم عامل، کامپایلر، واژه پرداز ها، مدیریت بانک های اطلاعاتی و..

◀️سی پلاس پلاس زبان گوچکی است و تعداد کلمات کلیدی این زبان کم است. البته این به این معنی نیست که هرچه کلمات کلیدی بیشتر باشد آن زبان قدرتمندتر است.

◀️یک زبان در سطح میانه است و دارای ویژگی های 2 سطح زبان پایین و بالا می باشد.