1. َزبان CSS مخفف واژگانSheets Style Cascading به معنی "صفحات الگوهای آبشاری" است.

  2. یک stylesheet مجموعه ای از قوانین و کدهای css است که به مرورگر می گوید که چگونه  tag HTML نمایش داده شود.

  3.  علت اختصاص صفت Cascading به معنی "آبشاری" به این زبان این است که قوانین این زبان به صورت آبشاری یا از بالا به پایین اعمال می شوند.

  4. سی اس اس یک زبان استایل دهی است.

  5. از سی اس اس برای استایل دادن به صفحه اچ تی ام ال خود استفاده می کنیم.

  6. هدف از تولید css در واقع جداسازی اطلاعات محتوا (که توسط زبانی مانند HTML نوشته شده اند) از اطلاعات ظاهری مانند صفحه بندی، رنگ و سایز و نوع فونت می باشد.