♦️همه ی ما می دانیم که آینده در ظرف گذشته نمی گنجد حتی اگر از جنس آن باشد با رشد تکنوژی به خصوص هوش_مصنوعی(  artificial intelligence )و ابر_داده ها (big data)  و تغییر نیاز مشتریان در لحظه، این اهداف هستند که پایدار خواهد ماند و نه اقدامات!


به گزارش موسسه ی هلپ اسکات که یک موسسه فعال در حوزه مشتری مداری است یک مشتری که تجربه ناخوشایند از یک کسب و کار داشته است باید دوازده تجربه ایده آل داشته باشد تا این موضوع برای او فراموش شود در چنین فضایی باید چابک بود و الزامات را در لحظه مدیریت کرد.​