🔹کسب و کارهای زیادی بر اساس الهام بخشی از ایده آل گرایی ذهن شکل می گیرد ، ایده آل گرایی خود یک مدل فکری مناسب برای خلق ارزش است از طرفی ، رهبران کسب و کار های موفق خصوصیات بسیار شبیهی به یکدیگر دارند با این حال الهام گرفتن آنها به طور معمول منحصر به کاراکتر شخصیتی آنهاست ، و نه مهارت ها!هدف از راه اندازی کسب و کارها چیست؟ همه ی ما درباره ی ویژگی کسب و کارهای موفق شنیده ایم اما نکته ی اصلی این است که اقداماتی که کسب و کارهای موفق انجام می دهند هدف آنها نیست؛ بلکه هدف نهایی رضایت مشتری و کسب درآمد و توسعه کسب و کار است.این نکته را با ذکر یک مثال بیان می کنیم، فرض کنید یک شرکت هر هفته برای شما یک ایمیل حاوی تخفیف ها و خدمات جدید ارسال می کند. آیا این اقدام شرکت خود یک هدف است؟ به طور دقیق تر آیا هر کسب و کاری نیاز دارد که هر هفته یک ایمیل برای مشتریان خود ارسال کند؟ به طور قطع خیر؛ هدف از ارسال این ایمیل حفظ ارتیاط با مشتری است، حال فرض کنید شما رهبر یک کسب و کار هستید که مشتریان شما افراد خردسال یا افراد خیلی مسن، یا به طور کلی افرادی هستند که به هردلیل قادر به استفاده از ایمیل خود نیستند آیا در چنین شرایطی شما از ارسال ایمیل برای حفظ ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنید؟