• تاریخچه زبان html

  آقای تیم برنرز لی در سال 1989 شبکه جهانی وب را طرح ریزی کرد. در واقع هدف اصلی وی فراهم آوردن ساز و کاری بود که از آن طریق محققین بتوانند نتایج تحقیقات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. سپس زبان نشانه گذاری فرامتنی یا HyperText Markup Language که به صورت مختصر HTML خوانده می شود را طرح ریزی نمود و در نهایت در سال 1991 این زبان به طور رسمی به دنیا معرفی شد و این زبان به جایی رسید که دنیای اینترنت بدون آن بی معنا است.

 • برچسب ها و یا تگ ها در html
  هر یک از برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال، معنا و مفهوم خاصی دارند و تأثیر مشخصی بر محتوا می‌گذارند؛ مثلاً برچسب‌هایی برای تغییر شکل ظاهری متن، نظیر درشت و ضخیم کردن یک کلمه یا برقراری پیوند به صفحات دیگر در اچ‌تی‌ام‌ال تعریف شده‌اند.


  در اچ‌تی‌ام‌ال سه نوع برچسب وجود دارد:

  1.تگ‌های یکه. مانند ‎<HR>‎ که خط رسم می‌کند.
  2.تگ‌هایی که شروع و پایان دارند. مثل: ‎<head></head>‎
  3.تگ‌هایی که دارای ویژگی می‌باشند. مثل:
  <a href="http://...>متن</a>