content image

درباره‌ی این نمونه کار

لینک سایت

طراحی سایت و سامانه آموزشگاه علمی آزاد شریف ،آموزشگاهی با برترین اساتید در شهرستان قائمشهر

توضیحات بیشتر

آموزشگاه علمی آزاد شریف ،آموزشگاهی با برترین اساتید در شهرستان قائمشهر  با بهره گیری از سامانه آموزشی خود که توسط تیم و شرکت برنامه نویسی داده کاو وب طراحی شده است تمامی امور آموزشگاه خود را در این سامانه ثبت می کند.
تماس با ماسوالات متداولشماره تماس