content image

درباره‌ی این نمونه کار

لینک سایت

این سامانه شامل پنل مدیریت ادمین ، پنل دانش آموز و پنل مدرسان می باشد که این قابلیت را دارد تا تمامی امور مدرسه از طریق این سامانه مدیریت شود.

توضیحات بیشتر

مجموعه مدرسه های فرهیختگان پردیسان با فراهم کردن بستری مناسب برای برگزاری کلاس های هوشمند این اطمینان را حاصل می کند که همه ی دانش آموزان به مکانی امن و سالم برای یادگیری دسترسی داشته باشند،در همین جهت با سفارش سامانه ای آموزشی در جه یک و کامل به شرکت برنامه نویسی داده کاو وب خدمات خود را بیش از پیش تکمیل کرد .
سامانه آموزشی مدرسه پردیسان با امکانات زیاد و مورد نیازی که دارد کمک کرده است تا روند آموزشی در این مجموعه بیش از پیش تسهیل یابد.
این سامانه شامل پنل مدیریت ادمین ، پنل دانش آموز و پنل مدرسان می باشد که این قابلیت را دارد تا تمامی امور مدرسه از طریق این سامانه مدیریت شود.
تماس با ماسوالات متداولشماره تماس