برخی از تغییراتی که ممکن است در زندگی افراد در 10 سال آینده رخ دهد عبارتند از:

  1. پیشرفت‌های فناوری: احتمالاً فناوری‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، واقعیت مجازی و افزوده، رباتیک و دیگر فناوری‌ها به طور چشمگیری پیشرفت خواهند کرد و تأثیرات زیادی بر زندگی ما خواهند داشت.

  2. تغییرات در محیط کار: با پیشرفت تکنولوژی، شکل محیط کار نیز تغییر خواهد کرد. احتمالاً بیشتر از قبل به کار از راه دور و کارهای مرتبط با فناوری متمرکز خواهیم شد.

  3. تغییرات اجتماعی: با پیشرفت فناوری و تغییر در محیط کار، احتمالاً الگوهای اجتماعی نیز تغییر خواهند کرد، مثلاً افزایش کار از راه دور ممکن است به تغییر در مفهوم محل کار و زندگی خانوادگی منجر شود.البته این فقط چند نمونه از تغییراتی است که ممکن است در آینده رخ دهد و برای هر فرد و شرایط ممکن است تجربه‌ها و پیش‌بینی‌ها متفاوت باشد.